KYSTRADIO
1-2-0
TEKST-TELEFON
14 12 *
LEGEVAKT
116 117
POLITI (ikke nød)
02 800
GIFT-INFO
22 59 13 00
SIVILFORSVAR
22 21 93 00
FORSVARET
915 03 003
Din posisjon: Ukjent.
 
 

Hjelp 113-appen

Informasjon


72 timer - en podcast om beredskap

Krig og sånn - en podcast fra Forsvarets Forum

Forberedelse

Utvalgte lenker

©2018-2019 NORPREP

Innholdet er tilgjengelig under CC BY-SA 3.0 hvis ikke annet er angitt.